... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...

 

Excel og Word til meget mere ...

Om at gøre regnearket eller dokumentet til et værktøj der kan meget mere

Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt

 

God fornøjelse og godt udbytte :-)

 

Microsoft ® Office Excel ® og Word® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

Det er jo egentlig tre "fy-ord", når man siger "kan du ikke bare, lige, hurtigt...",

men med Excel og Word kan man faktisk godt opnå rigtigt meget "BARE, LIGE, HURTIGT".

 

Formålet er i overskuelige skridt at gå fra ’ingenting’ til ’alting’ med dette regneark eller dokument, som i virkeligheden har

et langt større potentiale, og derved også bringe enhver interesseret læser og bruger af Microsoft® Excel® eller Word®

fra de ’almindelige’ anvendelser til de langt mere avancerede, værdifulde og sjove.

 

Derudover inspireres med en række konkrete og fuldstændige eksempler for forhåbentlig derigennem at hjælpe til at hverdagens opgaver lettes betydeligt – nogle gennem at lade Excel og Word overtage og løse trivielle, tunge eller tidskrævende administrative opgaver.

 

Det unikke ved disse bøger i forhold til andre ’lærebøger’ er, at eksemplerne alle er taget fra den virkelige verdens

virksomheder, projekter og opgaver, og bygges op skridt for skridt så de kan genbruges med alle fordelene til følge.

 

Sluttelig ville det være fantastisk, hvis du får ideer til nye anvendelser, opgaver der i dag løses manuelt eller på anden og meget mere kedelig måde, og i fremtiden gøres sjovere, lettere eller i det hele taget bare lige pludselig muligt med lidt nysgerrighed, interesse og disse bøger :-)

 

Word til skabeloner ... som hæfte

Word til skabeloner til tilbud, salgsprocesser, vejledninger, dokumentation, fletning, udsendelse, procesunderstøttelse, med optimering, forenkling, layout-tricks, automation og og og ...

 

Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, standardfunktioner og -muligheder - nogle på en utraditionel måde, formularer og makroer (med VBA):

 1. En bruttoskabelon – flere formål i én skabelon
 2. Dokumentfletning på en mere avanceret måde
 3. En formular i dokument til understøttelse af proces

 

Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>

 

Som hæfte: 99,- Eksemplerne: 250,-

 

Se mere her >>

Excel til rapporter ... som e-bog og hæfte

Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ...

 

Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA):

 1. En salgsrapport med datahentning, filtrering, grafer m.m.
 2. En storskærm/info-skærm/kioskvisning/selvkørende præsentation
 3. Et projektoverblik med projektaktiviteter, gruppering, statuslys m.m.

 

Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>

 

Som e-bog: 59,- Som hæfte: 99,- Eksemplerne: 250,-

 

Se mere her >>

Excel til skabeloner ... som e-bog og hæfte

Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...

 

Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA):

 1. Et tilbud med forskellige opslagsmetoder, dynamisk indhold m.m.
 2. En sagsmappe med tilknytninger af dokumenter og andre filer, links m.v.
 3. Et mødereferat med layout, automatik, præsentationer m.m.

 

Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>

 

Som e-bog: 59,- Som hæfte: 99,- Eksemplerne: 250,-

 

Se mere her >>

Excel til spil, sjov og spas ... som e-bog og hæfte

Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser

 

Tre spil opbygges og gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, og makroer (med VBA):

 1. Jeopardy! med styring af tavlen, visning af svar, kontrol af spørgsmål, tildeling af point m.m.
 2. Sænke slagskibe med placering af skibe, turstyring, afgivelse og modtagelse af skud, individuel og fælles slagmark m.m.
 3. Pong - det første TV-/konsol-/computerspil med retro grafik, automatik, 'high score'-liste m.m.

 

Hvis du ønsker at springe over at lave spillene selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>

 

Som e-bog: 59,- Som hæfte: 99,- Eksemplerne: 250,-

 

Se mere her >>

Se også ...

 

Gratis Excel-værktøjer - få dem her...

 

En side med fif, tips, tricks og inspirationer til at få mere ud af Excel.

 

Se mere her >>

Word til skabeloner ...

BLHrapporter

Word til skabeloner til tilbud, salgsprocesser, vejledninger, dokumentation, fletning, udsendelse, procesunderstøttelse, med optimering, forenkling, layout-tricks, automation og og og ...

 

Bogens tre eksempler på skabeloner i Word benyttes først til at forenkle og optimere arbejdet med fx tilbud, vejledninger, dokumentation osv. baseret på et ’bruttodokument’. Det indeholder fra starten (og egentlig hele tiden) den komplette mængde ’materiale’, men kan enkelt begrænses til at ende med at vise præcis kun det relevante indhold. Dernæst kan Word sammen med Outlook benyttes til at sende individuelt tilpassede beskrivelser i PDF-format til en række kontakter via personlige e-mails. Til slut gennemgåes et forslag til en forretningsproces omkring ansættelse af en ny medarbejder, hvor dokumentet struktureres som en formular til udfyldelse og sendes til - og automatisk returneres fra - de involverede partner via e-mail.

 

De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. En bruttoskabelon – flere formål i én skabelon
 2. Dokumentfletning på en mere avanceret måde
 3. En formular i dokument til understøttelse af proces

 

Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Word® 2007 (version 12.0.6786.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret i mange års versioner af Word. Sprogversionen af Word i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på funktioner og menuer.

 

Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, standardfunktioner og -muligheder - nogle på en utraditionel måde, formularer og makroer (med VBA).

 

80 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Word, skabeloner, salgsproces, vejledninger, dokumentfletning, e-mail, introplan, forenkling, automation, procesoptimering, makroer, VBA.

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-970297-0-1

Udgivelsesdato: 10. september 2018

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Word-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Makroen "SendMailsMedPDF()" fra eksemplet om "Dokumentfletning":

Skabelonens fem sider i "Formularprocessen":

Excel til rapporter ... som e-bog og hæfte

BLHrapporter

Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ...

 

Bogens tre eksempler på rapporter til forskellige formål omhandler både de enkle hvor data blot præsenteres, de lidt mere automatiserede hvor data også hentes og bearbejdes, samt egentlige cockpitværktøjer. Disse rapporter kan både være for den enkelte medarbejder til at få overblik og forenkle arbejdet med mange informationer, og det kan være afdelings- eller ledelsesrapporter, der tjener som værktøj til at styre forretningen pga. fremhævet status og trends, samt videndeling på tværs i organisationen.

 

De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. En salgsrapport med datahentning, filtrering, grafer m.m.
 2. En storskærm/info-skærm/kioskvisning/selvkørende præsentation
 3. Et projektoverblik med projektaktiviteter, gruppering, statuslys m.m.

 

Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.

 

Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).

 

72 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, info-skærm, kioskvisning, automation, procesoptimering, formler, makroer, VBA.

Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-6-4

Udgivelsesdato: 14. november 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-4-0

Udgivelsesdato: 23. oktober 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Excel til skabeloner ... som e-bog og hæfte

BLHskabeloner
BLHskabeloner

Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...

 

Bogens tre eksempler på skabeloner i Excel kan fx benyttes til at forenkle og optimere den administrative del af arbejdet med tilbud, ordre eller kontrakt, afdække behov, lave beregninger, rådgive, inspirere og støtte en beslutningsproces. Derfra til at benytte Excel til at håndtere en sagsmappe med en mængde forskelligt indhold - informationer og tilknytninger af forskellig slags. Samt et eksempel på at benytte Excel til et mødereferat og derved få adgang til al funktionalitet, automation osv. til at bygge intelligens ind i referatet, bl.a. i opfølgningen på mødet.

 

De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. Et tilbud med forskellige opslagsmetoder, dynamisk indhold m.m.
 2. En sagsmappe med tilknytninger af dokumenter og andre filer, links m.v.
 3. Et mødereferat med layout, automatik, præsentationer m.m.

 

Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.

 

Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).

 

80 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, skabeloner, salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, forenkling, automation, procesoptimering, formler, makroer, VBA.

Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-7-1

Udgivelsesdato: 27. november 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-5-7

Udgivelsesdato: 13. november 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Excel til spil, sjov og spas ... som e-bog og hæfte

BLHskabeloner
BLHskabeloner

Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser

 

I denne omgang gælder det alt andet end noget seriøst, for ja, Excel kan sagtens benyttes til en masse underholdning og ikke kun anvendes forretningsmæssigt. Man skal nok være lidt ekstra vild med - eller skør med - Excel, kodning og at

fordybe sig i denne tekniske og måske nok lidt smånørdede verden. Men når det er på plads, er der masser af sjove muligheder lige ved hånden. Formålet er stadig - ligesom de tidligere hæfter - at tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.

 

Tre spil opbygges og gennemgås ved brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, og makroer (med VBA):

 1. Jeopardy! med styring af tavlen, visning af svar, kontrol af spørgsmål, tildeling af point m.m.
 2. Sænke slagskibe med placering af skibe, turstyring, afgivelse, modtagelse og markering af skud, samt både individuel og fælles slagmark m.m.
 3. Pong - det første TV-/konsol-/computerspil med retro grafik, automatik, 'high score'-liste m.m.

 

Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.

 

Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).

 

100 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, spil, underholdning, makroer, VBA, Jeopardy!, Sænke slagskibe, Pong, bordtennis

 

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-9-5

Udgivelsesdato: 22. december 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-8-8

Udgivelsesdato: 3. december 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

 

Endnu et spil følger med i pakken:

"Space Invaders" ...

Excel-formler, -kommandoer, -funktioner og begreber i hæfterne:

 

Her omtales og beskrives de anvendte Excel-formler, -kommandoer,

-funktioner og begreber

første gang i de tre hæfter:

 

- tegnet ' - ping / appostroff

 

 

22

- tegnet ”$”

 

 

17

- tegnet ”&”

 

76

27

- tegnet ”.” - punktum

 

 

22

- tegnet ”_”

 

32

28

A

 

 

 

Activate

36

 

 

ActiveCell

17

39

26

ActiveSheet

22

32

49

ActiveWindow

54

43

22

ActiveWorkbook

36

 

 

ActiveX

 

 

41

Add() for SortFields

 

55

95

Add() på Sheets()

 

 

28

Add() for Hyperlinks

 

50

 

Address

48

 

78

After:=

46

 

28

AllowMultiSelect

 

47

 

And

30

 

31

Application

22

43

23

Apply, for Sort

 

55

95

argument

 

15

21

Array()

 

 

62

As (i definition af makro)

26

 

 

Auto_open()

39

35

 

autofilter, i brugerfladen

13

 

 

AutoFilter med makro

18

 

 

AutoFilterMode

16

 

 

AutoFit

37

 

95

B

 

 

 

BackgroundQuery

41

 

 

BeforeClose(),Workbook_

60

44

24

BeforeDoubleClick(),Worksheet_

29

37

30

BeforeRightClick(), Worksheet_

 

 

64

betinget formatering

63

17

18

Bold

36

68

49

Boolean

 

47

48

Borders

 

 

62

ByRef

 

 

59

ByVal

 

 

47

C

 

 

 

Cancel

31

 

39

Cancel på dialogboksknap

 

 

35

Caption - på ActiveWindow

 

 

23

Caption - på Application

 

 

23

Case

26

 

52

Cells()

17

38

26

Change, Worksheet_

47

 

 

ChDir()

 

72

 

Chr()

 

 

33

ChrW()

 

54

58

cirkulær reference

 

24

 

Clear, for SortFields

 

55

95

ClearContents

16

62

64

Click()

 

 

54

Close

36

 

 

Close() på ThisWorkbook

 

 

89

CodeName

 

 

48

Color

 

65

50

Column

65

67

30

Columns på et område

 

 

30

Columns()

16

 

32

CommandButton

 

 

35

Const

60

45

47

Copy(), på et ark

46

 

 

Copy, på et område

21

 

 

Count

46

 

 

Count på Columns

 

 

30

Count på Rows

 

 

30

Count på Sheets()

 

 

28

Criteria, ved AutoFilter med makro

31

 

 

CutCopyMode

22

 

 

D

 

 

 

dataforbindelser

40

 

 

Datavalidering

 

18

 

DateValue()

45

 

 

Delete

 

56

 

Dialogs()

 

55

 

Dim

44

47

21

DisplayFormulaBar

54

43

23

DisplayFullScreen

54

43

23

DisplayGridlines

 

 

29

DisplayHeadings

 

44

23

DisplayHorizontalScrollBar

54

44

23

DisplayStatusBar

54

43

 

DisplayVerticalScrollBar

54

44

23

DisplayWorkbookTabs

54

44

23

DoEvents()

 

 

89

Double

 

 

83

E

 

 

 

Else

 

38

33

Else, ved Case

26

 

 

ElseIf

67

 

49

Enabled

 

 

43

End If

31

39

26

End Select

26

 

 

End Sub

 

30

20

End With

54

 

22

End()

 

 

94

EntireColumn

37

 

95

EntireRow

67

30

 

ER.FEJL()

 

25

 

Exit For

 

52

 

Exit Function

 

 

48

Exit Sub

45

 

31

ExportAsFixedFormat

 

32

 

F

 

 

 

False / Falsk

16

25

23

fejlsikker tilstand

 

 

28

Field, ved AutoFilter med makro

31

 

 

FileDateTime()

 

50

 

FileDialog()

 

46

 

Filename, i ExportAsFixedFormat

 

32

 

Find()

 

 

32

flettede celler

 

21

 

Follow, på Hyperlinks()

 

60

 

Font

36

65

49

For … To … Next

57

52

27

For Each … In

48

30

21

Format, til tekst

49

 

 

formatering med indrykning

 

42

 

Formula

50

35

 

formular

 

 

33

FormulaR1C1

20

 

 

Function

25

46

47

funktionsknapper

 

 

35

G

 

 

 

globale - konstanter og variable

 

45

47

GoTo

46

 

89

GoTo 0, for On Error

45

61

28

graduering

 

 

18

H

 

 

 

Header, for Sort

 

55

95

Hidden

67

30

54

Hide

 

 

35

HVIS()

24

20

46

HVIS.FEJL()

 

16

 

Hyperlinks

 

50

 

HØJRE()

 

 

70

I

 

 

 

IDAG()

24

18

 

If … Then ... End If

30

36

26

IgnorePrintArea, i ExportAsFixedFormat

 

32

 

IIf()

 

 

52

Index, af ark

46

 

 

InputBox()

 

50

65

Insert

 

49

 

Int()

 

 

90

Integer

26

 

59

Interior

 

 

50

Is

 

 

33

IsNumeric()

30

 

31

K

 

 

 

Key, på SortFields

 

 

95

kommandoknap

 

 

41

kommentarer i makroer

 

 

22

konstanter

 

45

47

L

 

 

 

label

46

 

88

Label på en formular

 

 

34

LargeScroll

 

 

86

Left()

45

35

48

Len()

 

52

 

LineStyle

 

 

62

link i ark til url eller et sted i mappen

 

 

39

links, indsættelse af -

 

27

 

lokale variable

 

 

26

Long, typen -

 

 

26

LookIn:= - i Find()

 

 

32

LOPSLAG()

 

15

 

M

 

 

 

makro kaldes fra anden makro

 

32

 

makro, hvad er en -

 

 

19

makro, indspil en -

19

 

32

makro, oprettelse af en -

15

30

20

makro, optage en -

 

34

 

makro, udførsel / afspilning af en

 

 

24

makroer i Workbook_

 

 

24

makroer, automatiske -

 

 

24

makroer, tre tips til at arbejde med -

19

 

 

makrovinduet, gå til -

 

37

 

Me

 

 

35

mere end én værdi retur fra funktion

 

 

57

Mid()

44

52

 

Month()

18

 

 

MsgBox()

39

36

26

msoFileDialogFolderPicker

 

47

 

msoFileDialogOpen

 

47

 

MÅNED()

14

 

 

N

 

 

 

Name, for Excel-arket

57

 

 

Name, for Excel-mappen

44

 

 

navngive celler

 

14

 

navngivning af områder

 

15

 

Next, For Each -

49

30

21

Not

67

 

31

Nothing

 

 

33

Now

58

56

 

O

 

 

 

objekt

17

43

22

OData

41

 

 

ODBC

41

 

 

Offset()

17

49

27

OG()

 

 

46

On Error

45

 

28

On Error Resume Next

 

61

 

Open(),Workbook_

 

42

24

OpenAfterPublish, ExportAsFixedFormat

 

32

 

OpenText()

35

 

 

Or

45

 

50

Order

 

 

95

P

 

 

 

parameter til formel

24

 

 

Paste

22

 

 

PasteSpecial

22

 

 

Path

35

72

 

PDF, gemme som

 

32

 

Private

 

 

42

Project Explorer

16

37

20

Protect

 

 

50

Public

 

45

47

Q

 

 

 

QueryTable

41

 

 

R

 

 

 

R1C1

20

 

 

Randomize

 

 

88

Range()

17

30

21

Range, typen -

 

 

21

Refresh()

41

 

 

Replace()

 

59

 

REST

41

 

 

Resume Next, On Error -

45

61

28

Right()

46

53

 

Rnd()

 

 

90

RoundDown()

 

 

84

Row

21

38

21

Rows

 

 

30

Rows()

37

 

 

RUND.NED()

 

 

84

S

 

 

 

Sand / True

 

25

23

ScreenUpdating

37

 

 

Select - på et ark

 

 

24

Select - på et område

 

 

25

Select Case

26

 

52

Select, for en celle

17

49

 

Select, for et ark

31

38

 

SelectedItems

 

48

 

Selection

18

 

 

SelectionChange(),Worksheet_

 

67

47

Set

36

54

28

SetFocus

 

 

36

SetRange(), for SortFields

 

55

95

Sheets

 

 

28

Sheets()

46

38

33

Show

 

 

36

Show, på Dialogs()

 

55

 

Show, på FileDialog()

 

48

 

Sort

 

55

95

SortFields

 

55

95

SpecialCells()

21

54

 

SQL

41

 

 

Step

 

52

 

STORE.BOGSTAVER()

 

 

70

String, typen -

26

 

26

Sub

15

30

20

SUM()

29

23

41

SUM.HVIS()

29

 

 

SUM.HVISER()

27

 

 

T

 

 

 

Tag

 

 

35

Target

30

37

30

TEKST()

 

76

 

ThisWorkbook

35

72

28

ThisWorkbook.Close()

 

 

89

tilfældighedsgenerator

 

 

88

Timer

 

 

89

TimeValue()

58

 

 

tom streng

 

30

 

True / Sand

30

25

23

Type, i ExportAsFixedFormat

 

32

 

TÆL.HVIS()

29

75

17

TÆL.HVISER()

29

 

 

U

 

 

 

UCase()

 

 

95

Udvikler-båndet/menuen

 

 

42

UniChar()

 

54

 

Unprotect

 

 

50

UserForm

 

 

33

V

 

 

 

Value

17

30

21

variabel

30

38

21

VBA

10

10

11

vbCritical

45

38

31

vbInformation

65

 

 

vbOKOnly

 

 

33

vbQuestion

39

36

26

vbYes

39

36

26

vbYesNo

39

36

26

vbYesNoCancel

 

62

 

VENSTRE()

 

73

48

Visible, for ark

 

 

54

W

 

 

 

Wait()

58

 

 

Weight

 

 

62

Wend

17

65

27

What:= - i Find()

 

 

32

While … Wend

17

65

27

With … End With

54

43

22

Workbook_ , makroer i -

 

 

24

Workbook_BeforeClose()

 

44

24

Workbook_Open()

59

42

24

Workbooks

35

 

 

Worksheet, typen -

 

 

26

Worksheet_BeforeDoubleClick()

 

 

30

Worksheet_BeforeRightClick()

 

 

64

Worksheet_SelectionChange()

 

 

47

WorksheetFunction

 

 

84

X

 

 

 

xlAscending

 

54

 

xlContinuous

 

 

62

xlDescending

 

54

95

xlDialogInsertHyperlink

 

55

 

xlDown

 

 

94

xlEdgeBottom

 

 

62

xlEdgeLeft

 

 

62

xlEdgeRight

 

 

62

xlEdgeTop

 

 

62

xlInsideHorizontal

 

 

62

xlInsideVertical

 

 

62

xlLastCell

21

54

 

xlNone

 

 

62

xlPasteValues

22

 

 

xlSheetHidden

 

 

68

xlSheetVisible

 

 

68

xlsm

 

31

13

xlThick

 

 

62

xlTypePDF

 

32

 

Y

 

 

 

YEAR()

21

 

 

Year()

18

 

 

Å

 

 

 

ÅR()

14

 

 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes IDE CRM