Excel


Gratis Excel-værktøjer - få dem her...

Microsoft ® Office Excel ® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.


Denne side indeholder udelukkende fif, tips, tricks og inspirationer til at få mere ud af Excel.

Eksemplerne er lavet med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3,

men vil temmelig sikkert også fungere med mange andre versioner - evt. med tilpasning.

Der er ingen licenskøb, videresalg eller anden relation forbundet med værktøjerne på denne side.

God fornøjelse og godt udbytte :-)

Kiosk-visning / info-skærm / selvkørende præsentation

Dette eksempel er en inspiration til en selvkørende præsentation der fx kan benyttes på en fælles- eller storskærm, hele tiden være opdateret med data fra forskellige kilder og så at sige ’passe sig selv’.


Eksemplet indeholder tre makroer og et par ark til inspiration.


Se mere her >>

Projektoverblik til succes

Et forslag til et konkret projektoverblik med aktiviteter som fører til succes med forandringen som følge af projektet. Om det så er indførelse af CRM, et viderudviklingsprojekt, en anden forandring organisatorisk, procesmæssig eller af anden art. Alt sammen skridt for skridt til succes - også med forankring, som er en væsentlig forudsætning for at nå i mål.


Excel-arket har udover en række aktivitetsforslag også to makroer til at lette arbejdet med værktøjet og til inspiration.


Se mere her >>

Se også: "Excel til rapporter ..."

Excel til rapporter ... som e-bog og hæfte


Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).


Se mere her >>

Kortlægning/Indsatsradar

Få et klart grafisk billede af status, udviklingsområder og prioritering af indsatser gennem disse 60 spørgsmål fordelt over fem kategorier.


Radaren opsummerer og med dette overblik bliver behovene og konklusionerne mere tydelige og dermed de nødvendige handlinger lige så.


Se mere her >>

Kiosk-visning / selvkørende præsentation

Når der skal præsenteres informationer med forskellige visninger og skærmbilleder automatisk på en skærm er Excel oftest ikke det oplagte valg. I stedet benyttes fx PowerPoint™ eller en applikation specielt beregnet til selvkørende visninger. Men hvad nu hvis Excel kunne se ligesådan ud og samtidig tilbyde muligheder for fx at opdatere sig automatisk med forskellige data? Derfor er dette værktøj en inspiration til en selvkørende præsentation der fx kan benyttes på en fælles- eller storskærm, hele tiden være opdateret og så at sige ’passe sig selv’.


Der er tre ting, der skal håndteres:

Kontrol med Excel’s brugerflade (værktøjslinjer, menuer osv.)

Styring og brug af ark og deres indhold – også i baggrunden

Tidsstyring af Excel og den funktionalitet der ønskes


Eksemplet indeholder tre makroer og et par ark til inspiration:

En ”Auto_open()”-makro til at igangsætte hele mekanismen så Excel-mappen blot kan afvikles fx fra en central PC eller server, hvor der ikke kræves brugerhandling ved opstart

En makro til at afslutte ’kioskvisningen’

En makro til selve afviklingen af ’kioskvisningen’


Se artiklen om værktøjet på LinkedIn her >>


Kortlægning/indsatsradar

Stil disse 60 spørgsmål fordelt over fem kategorier og få et klart billede af CRM-landskabet, udviklingsområder og prioritering af indsatser. Spørgsmålene kan eventuelt suppleres med uddybende tekst/kommentarer der besvares kvalitativt og spørgsmålene kan naturligvis udskiftes og/eller justeres til andre formål.


En inspiration til den kortlægning der både inden projektet er afgørende for muligheden for overhovedet at kunne planlægge vejen til succes, samt undervejs og efter afsluttet projekt kan benyttes til opfølgning, efterkalkulation, fremadrettet læring osv. I bogen "Få succes med CRM" indeholder kapitel 16 "Organisatorisk forankring: Strategi" et case med overskriften "Find CRM-niveauet", der beskriver hvordan man i en given organisation kan kortlægge status på væsentlige områder. Med udgangspunkt i dette case er her et Excel-værktøj til at danne dette overblik grafisk.


Excel-værktøjet indeholder ingen makroer, men derimod en række nyttige formler og tre ark med følgende opbygning:


Spørgsmålene og opsamling af svar – hvert spørgsmål besvares med 0-4 for hhv. vurdering af status og prioritering

Opsummering og konsolidering af besvarelse, herunder prioritering

Indsatsradar med mulighed for valg mellem forskellige tidspunkter


Angående punkt 3 er det her foreslået, at undersøgelsen kan gøres i flere omgange og de respektive resultater kan så vises i radaren og forbedringer kan synliggøres. Analogt kan det i stedet vælges at foretage og vise undersøgelsen for flere afdelinger, sektioner, firmaer eller anden opdeling.


Også dette værktøj tager udgangspunkt i forankringen af CRM, men med ganske få enkle tilpasninger, kan det bruges til kortlægning af alle mulige andre forandringsprojekter der er afhængige af forankring på tværs af og dybt i organisationen.


Hermed ønskes du succes, godt udbytte og især god fornøjelse med dette Excel-værktøj og med forankring af projekter :-)


Se artiklen om værktøjet på LinkedIn her >>


Projektoverblik til succes

I forlængelse af artiklen "Kan man få succes med forankring" er her et forslag til et konkret projektoverblik med aktiviteter som fører til succes med forandringen som følge af projektet, om det så er indførelse af CRM, et viderudviklingsprojekt, en anden forandring organisatorisk, procesmæssig eller af anden art. Alt sammen skridt for skridt til succes - også med forankring, der som beskrevet er en væsentlig forudsætning for at nå i mål.


I bogen "Få succes med CRM" er der underbyggende kapitler til udførelse af projektaktiviteterne, og nogle af artiklerne på LinkedIn kan også bruges til inspiration, fx til "Projektscope" i "De 8 trin til en succesfuld CRM-strategi".


Hvis du er interesseret i projektoverblikket som er vist i udsnit her, så send en mail >>. Det er lavet som et enkelt Excel-ark til at arbejde videre på eller det kan naturligvis også bruges til inspiration og flyttes over i et andet værktøj. For hver aktivitet er der en uddybende tekst og stikord/inspiration til at udføre den. Derudover forslag til for hver aktivitet at angive reference fx til intern dokumentation eller yderligere materiale, hvem der har ansvaret for aktiviteten og link til arkiv, applikation til udførelse eller anden ressource. Derfra er det tanken, at hver aktivitet fx får angivet en eller flere datoer, hvor den planlægges, udføres og følges op, samt status osv.


Excel-arket har udover en række aktivitetsforslag også to makroer til at lette arbejdet med værktøjet og til inspiration:


Den ene makro giver mulighed for at folde en aktivitetsgruppe ind eller ud. Det er et (efter min mening lidt mere brugervenligt) alternativ til Excels gruppefunktion.

Den anden makro viser en aktivitets beskrivelse når der højreklikkes på aktiviteten - så kan kolonnen med beskrivelsen skjules og overblikket forenkles.


Må dette værktøj, aktivitetsforslagene og dit projektarbejde føre til succes - uanset om det er med CRM eller et andet forandringsprojekt :-)


Se artiklen om værktøjet på LinkedIn her >>