IDE CRM

Innovation. Vækst. Forretningsudvikling.

Rådgivning med fokus på kunder, ikke (kun) salg, men mere
alt det afgørende, der kommer bagefter
- også kendt som CXM: Customer Experience Management.

Innovation for fremtiden


Rådgivning og sparring til iværksættere
bl.a. via DTU Link på DTU Risø Campus i Roskilde


Rådgivning og forretningsudvikling med virksomheder
bl.a. via SMV:Digital ( søg Rådgiver "IDE CRM" )

Gratis Excel-værktøjer.


Med Excel er det nemt at komme hurtigt til en prototype eller et færdigt værktøj. Her kan du få inspiration...

Rådgivning. Foredrag. Workshop. Kursus.


Rådgivning indenfor CRM, CXM, digitalisering og procesoptimering

Foredrag: "Hvad er CRM?"

Workshop: "Hvad kan CRM?" 

samt kursus i "CRM-universet" 


Se mere her >>

Bøger om at bruge Microsoft Office

til meget mere.


Om automation, fejlminimering, forenkling, processer

og om at gøre det umulige muligt


Se mere om BLH-hæfterne her >>

Interim CRM Manager.


Næsten alle virksomheder kan have godt udbytte af en CRM Manager, men ikke alle har behov og økonomi, der giver mulighed for det, i hvert fald ikke, hvis det kræver ansættelse på fuld tid / udvidelse af personalet, og findes der internt nogen som har båndbredde og erfaringen?


I stedet kan man jo hyre en konsulent til det, eller en interim CRM Manager kan være svaret.


Find inspirationsartikler her >>   Find mere information her >>


Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Bogen om at "Få succes med CRM"

Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Bogen er en værktøjskasse i kundeorientering og inspirationskilde for at give det bedste udgangspunkt for en forestående CRM-rejse.


Bogen er om alt det andet end systemer og handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM  Customer Relationship Management) i  virksomheder, foreninger og andre organisationer.

Få succes med CRM

Den beskriver de væsentlige overvejelser, der skal gøres inden og undervejs i forløbet og giver eksempler på, hvordan CRM kan bruges til meget forskellige formål, blot det er planlagt og styret. Samt ikke mindst hvordan man opnår succes!

 

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.


Se mere her: crmmanager.dk/succes

”Fokus bør være på processerne og deres optimering,

medarbejderne og deres arbejdsglæde samt

kunderne og deres vundne fordele”

Om

Har du et ønske? Så skriv gerne:

 
 
 
 
 
 

Særlige aktiviteter - kontakt via formularen ovenfor


Sofa-møde med samtale om videndeling og dataværdi

Ønsker du at deltage i et ”sofa-møde” på DTU i Roskilde? Her taler vi om udfordringer i processer, med data og med værdien på tværs af organisationen, og ikke mindst diskuterer vi løsningsmuligheder. Det er helt op til dig, om du ønsker, at det kun er dig, eller om du har lyst til, at der kan være andre med, og samtalen dermed har endnu større potentiale.

Udover det faglige dyrker vi netværket, og hylder livets store glæder som succeser, samarbejde og god kaffe ☕👌😊

Lad os mødes i sofaen på DTU.


Rådgivning

Hvor CRM eller CXM skal forberedes eller forbedres, implementeres, fornyes, kick-startes eller transformeres, eller på anden måde strategisk, taktisk eller operationelt bringes i fokus og skabe værdi, ydes rådgivning før, under og efter til endnu mere udbytte, forankring og understøttelse af virksomhedens ambitioner, drømme, forventninger og behov.


Foredrag: "Hvad er CRM?"

Introduktion til CRM-universet og hvad det kan bidrage med. De enkelte elementer i CRM-modellen i bogen "Få succes med CRM" gennemgås i relation til den virkelighed vi befinder os i.


Workshop: "Hvad kan CRM?"

Hvad er CRM for organisationen, virksomheden og kunderne? Udnyttelse af CRM-modellen til konkrete opgaver. Med udgangspunkt i "kvardrant-modellen" kortlægges kendte og ikke mindst ukendte indsatsområder, planen lægges og rejsen mod succes sættes i gang.


Kursus: "CRM-universet"

Trin-for-trin-gennemgang af CRM-universets fordele og muligheder og hvordan det i enhver situation og proces kan bringes i spil. Hvordan kommer man i en given situation fra ide og ønske over handling til virkelighed og succes.

GDPR


Information og erklæring om indsamling, opbevaring, behandling og anvendelse af persondata iht. GDPR / EU Persondataforordningen

Herunder retten til egne data - til indsigt, til korrektion og til sletning - samt til samtykke - oprettelse, specifikation og ophør.


Hvis du / I har haft skriftlig kontakt med IDE CRM vil den samlede historik være opbevaret i minimum 12 måneder siden seneste kontakt.

Dog gemmes finansielle data og finansielt relaterede data i 5 år iht. Dansk Regnskabslov af 1. juli 2015.

Hvis du / I er kunde vil alle forhåndenværende data være at finde på fremsendte faktura / kvitteringer.


Den del af korrespondancen som sker via e-mail vil være begge parter enslydende i hænde.

Der udsendes ingen "masseinformation" hverken pr. brevpost eller e-mail.

Der opbevares ingen persondata udover hvad der deles parterne imellem.


Ingen persondata indsamles, opbevares eller anvendes udover ovenstående erklærings indhold.

Ingen persondata deles med eller vidergives til tredjepart.