BLH

... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...


Excel og Word til meget mere ...

Om at gøre regnearket eller dokumentet til et værktøj der kan meget mere

Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt


God fornøjelse og godt udbytte :-)


Microsoft ® Office Excel ® og Word® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.Det er jo egentlig tre "fy-ord", når man siger "kan du ikke bare, lige, hurtigt...",

men med Excel og Word kan man faktisk godt opnå rigtigt meget "BARE, LIGE, HURTIGT".


Formålet er i overskuelige skridt at gå fra ’ingenting’ til ’alting’ med dette regneark eller dokument, som i virkeligheden har

et langt større potentiale, og derved også bringe enhver interesseret læser og bruger af Microsoft® Excel® eller Word®

fra de ’almindelige’ anvendelser til de langt mere avancerede, værdifulde og sjove.


Derudover inspireres med en række konkrete og fuldstændige eksempler for forhåbentlig derigennem at hjælpe til at hverdagens opgaver lettes betydeligt – nogle gennem at lade Excel og Word overtage og løse trivielle, tunge eller tidskrævende administrative opgaver.


Det unikke ved disse bøger i forhold til andre ’lærebøger’ er, at eksemplerne alle er taget fra den virkelige verdens

virksomheder, projekter og opgaver, og bygges op skridt for skridt så de kan genbruges med alle fordelene til følge.


Sluttelig ville det være fantastisk, hvis du får ideer til nye anvendelser, opgaver der i dag løses manuelt eller på anden og meget mere kedelig måde, og i fremtiden gøres sjovere, lettere eller i det hele taget bare lige pludselig muligt med lidt nysgerrighed, interesse og disse bøger :-)


Word til skabeloner ... som hæfte

Word til skabeloner til tilbud, salgsprocesser, vejledninger, dokumentation, fletning, udsendelse, procesunderstøttelse, med optimering, forenkling, layout-tricks, automation og og og ...


Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, standardfunktioner og -muligheder - nogle på en utraditionel måde, formularer og makroer (med VBA):

 1. En bruttoskabelon – flere formål i én skabelon
 2. Dokumentfletning på en mere avanceret måde
 3. En formular i dokument til understøttelse af proces


Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>


Som hæfte: 99,-  Eksemplerne: 250,-


Se mere her >>

Excel til rapporter ... som e-bog og hæfte

Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ...


Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA):

 1. En salgsrapport med datahentning, filtrering, grafer m.m.
 2. En storskærm/info-skærm/kioskvisning/selvkørende præsentation
 3. Et projektoverblik med projektaktiviteter, gruppering, statuslys m.m.


Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>


Som e-bog: 59,-  Som hæfte: 99,-  Eksemplerne: 250,-


Se mere her >>

Excel til skabeloner ... som e-bog og hæfte

Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...


Tre eksempler opbygges og gennemgås gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA):

 1. Et tilbud med forskellige opslagsmetoder, dynamisk indhold m.m.
 2. En sagsmappe med tilknytninger af dokumenter og andre filer, links m.v.
 3. Et mødereferat med layout, automatik, præsentationer m.m.


Hvis du ønsker at springe over at lave eksemplerne selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>


Som e-bog: 59,-  Som hæfte: 99,-  Eksemplerne: 250,-


Se mere her >>

Excel til spil, sjov og spas ... som e-bog og hæfte

Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser


Tre spil opbygges og gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, og makroer (med VBA):

 1. Jeopardy! med styring af tavlen, visning af svar, kontrol af spørgsmål, tildeling af point m.m.
 2. Sænke slagskibe med placering af skibe, turstyring, afgivelse og modtagelse af skud, individuel og fælles slagmark m.m.
 3. Pong - det første TV-/konsol-/computerspil med retro grafik, automatik, 'high score'-liste m.m.


Hvis du ønsker at springe over at lave spillene selv - eller sammenligne - så kan de købes her >>


Som e-bog: 59,-  Som hæfte: 99,-  Eksemplerne: 250,-


Se mere her >>

Se også ...


Gratis Excel-værktøjer - få dem her...


En side med fif, tips, tricks og inspirationer til at få mere ud af Excel.


Se mere her >>

Word til skabeloner ...

BLHrapporter

Word til skabeloner til tilbud, salgsprocesser, vejledninger, dokumentation, fletning, udsendelse, procesunderstøttelse, med optimering, forenkling, layout-tricks, automation og og og ...


Bogens tre eksempler på skabeloner i Word benyttes først til at forenkle og optimere arbejdet med fx tilbud, vejledninger, dokumentation osv. baseret på et ’bruttodokument’. Det indeholder fra starten (og egentlig hele tiden) den komplette mængde ’materiale’, men kan enkelt begrænses til at ende med at vise præcis kun det relevante indhold. Dernæst kan Word sammen med Outlook benyttes til at sende individuelt tilpassede beskrivelser i PDF-format til en række kontakter via personlige e-mails. Til slut gennemgåes et forslag til en forretningsproces omkring ansættelse af en ny medarbejder, hvor dokumentet struktureres som en formular til udfyldelse og sendes til - og automatisk returneres fra - de involverede partner via e-mail.


De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. En bruttoskabelon – flere formål i én skabelon
 2. Dokumentfletning på en mere avanceret måde
 3. En formular i dokument til understøttelse af proces


Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Word® 2007 (version 12.0.6786.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret i mange års versioner af Word. Sprogversionen af Word i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på funktioner og menuer.


Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, standardfunktioner og -muligheder - nogle på en utraditionel måde, formularer og makroer (med VBA).


80 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Word, skabeloner, salgsproces, vejledninger, dokumentfletning, e-mail, introplan, forenkling, automation, procesoptimering, makroer, VBA.

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-970297-0-1

Udgivelsesdato: 10. september 2018

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Word-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Makroen "SendMailsMedPDF()" fra eksemplet om "Dokumentfletning":

Skabelonens fem sider i "Formularprocessen":

Excel til rapporter ... som e-bog og hæfte

BLHrapporter

Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ...


Bogens tre eksempler på rapporter til forskellige formål omhandler både de enkle hvor data blot præsenteres, de lidt mere automatiserede hvor data også hentes og bearbejdes, samt egentlige cockpitværktøjer. Disse rapporter kan både være for den enkelte medarbejder til at få overblik og forenkle arbejdet med mange informationer, og det kan være afdelings- eller ledelsesrapporter, der tjener som værktøj til at styre forretningen pga. fremhævet status og trends, samt videndeling på tværs i organisationen.


De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. En salgsrapport med datahentning, filtrering, grafer m.m.
 2. En storskærm/info-skærm/kioskvisning/selvkørende præsentation
 3. Et projektoverblik med projektaktiviteter, gruppering, statuslys m.m.


Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.


Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).


72 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, info-skærm, kioskvisning, automation, procesoptimering, formler, makroer, VBA.

Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-6-4

Udgivelsesdato: 14. november 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-4-0

Udgivelsesdato: 23. oktober 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Excel til skabeloner ... som e-bog og hæfte

BLHskabeloner
BLHskabeloner

Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...


Bogens tre eksempler på skabeloner i Excel kan fx benyttes til at forenkle og optimere den administrative del af arbejdet med tilbud, ordre eller kontrakt, afdække behov, lave beregninger, rådgive, inspirere og støtte en beslutningsproces. Derfra til at benytte Excel til at håndtere en sagsmappe med en mængde forskelligt indhold - informationer og tilknytninger af forskellig slags. Samt et eksempel på at benytte Excel til et mødereferat og derved få adgang til al funktionalitet, automation osv. til at bygge intelligens ind i referatet, bl.a. i opfølgningen på mødet.


De tre eksempler der bygges op fra grunden er:

 1. Et tilbud med forskellige opslagsmetoder, dynamisk indhold m.m.
 2. En sagsmappe med tilknytninger af dokumenter og andre filer, links m.v.
 3. Et mødereferat med layout, automatik, præsentationer m.m.


Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.


Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).


80 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, skabeloner, salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, forenkling, automation, procesoptimering, formler, makroer, VBA.

Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-7-1

Udgivelsesdato: 27. november 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-5-7

Udgivelsesdato: 13. november 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Excel til spil, sjov og spas ... som e-bog og hæfte

BLHskabeloner
BLHskabeloner

Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser


I denne omgang gælder det alt andet end noget seriøst, for ja, Excel kan sagtens benyttes til en masse underholdning og ikke kun anvendes forretningsmæssigt. Man skal nok være lidt ekstra vild med - eller skør med - Excel, kodning og at

fordybe sig i denne tekniske og måske nok lidt smånørdede verden. Men når det er på plads, er der masser af sjove muligheder lige ved hånden. Formålet er stadig - ligesom de tidligere hæfter - at tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.


Tre spil opbygges og gennemgås ved brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, og makroer (med VBA):

 1. Jeopardy! med styring af tavlen, visning af svar, kontrol af spørgsmål, tildeling af point m.m.
 2. Sænke slagskibe med placering af skibe, turstyring, afgivelse, modtagelse og markering af skud, samt både individuel og fælles slagmark m.m.
 3. Pong - det første TV-/konsol-/computerspil med retro grafik, automatik, 'high score'-liste m.m.


Eksemplerne er vist med Microsoft® Office Excel® 2007 (version 12.0.6762.5000) SP3 og testet med en række versioner helt op til Office365. De vil temmelig sikkert også fungere med mange flere versioner, da meget af det anvendte har fungeret siden de tidlige versioner af Excel. Sprogversionen af Excel i eksemplerne er dansk, hvilket i praksis kun har betydning for navne på formler og menuer.


Bogen opbygger eksemplerne gennem brug af bl.a. layout, Excel-formler og -funktioner, betinget formatering, brugerformler og makroer (med VBA).


100 sider, illustreret, softcover

Kategori: Faglitteratur

Nøgleord: Excel, spil, underholdning, makroer, VBA, Jeopardy!, Sænke slagskibe, Pong, bordtennis


Som e-bog:

Som hæfte:

Eksemplerne:

Vejl. udsalgspris: 59,- kr.

ISBN: 978-87-999082-9-5

Udgivelsesdato: 22. december 2017

Vejl. udsalgspris: 99,- kr.

ISBN: 978-87-999082-8-8

Udgivelsesdato: 3. december 2017

De tre eksempler kan fås for 250,- kr. ved at sende en mail her >>

De sendes som Excel-filer som opbygget og gennemgået i bogen.


Endnu et spil følger med i pakken:

"Space Invaders" ...

Lån på biblioteket:

Find et bibliotek her >>

Excel-formler, -kommandoer, -funktioner og begreber i hæfterne:


Her omtales og beskrives de anvendte Excel-formler, -kommandoer,

-funktioner og begreber

første gang i de tre hæfter:


- tegnet ' - ping / appostroff22

- tegnet ”$”17

- tegnet ”&”


76

27

- tegnet ”.” - punktum22

- tegnet ”_”


32

28

A
Activate

36ActiveCell

17

39

26

ActiveSheet

22

32

49

ActiveWindow

54

43

22

ActiveWorkbook

36ActiveX41

Add() for SortFields


55

95

Add() på Sheets()28

Add() for Hyperlinks


50


Address

48


78

After:=

46


28

AllowMultiSelect


47


And

30


31

Application

22

43

23

Apply, for Sort


55

95

argument


15

21

Array()62

As (i definition af makro)

26Auto_open()

39

35


autofilter, i brugerfladen

13AutoFilter med makro

18AutoFilterMode

16AutoFit

37


95

B
BackgroundQuery

41BeforeClose(),Workbook_

60

44

24

BeforeDoubleClick(),Worksheet_

29

37

30

BeforeRightClick(), Worksheet_64

betinget formatering

63

17

18

Bold

36

68

49

Boolean


47

48

Borders62

ByRef59

ByVal47

C
Cancel

31


39

Cancel på dialogboksknap35

Caption - på ActiveWindow23

Caption - på Application23

Case

26


52

Cells()

17

38

26

Change, Worksheet_

47ChDir()


72


Chr()33

ChrW()


54

58

cirkulær reference


24


Clear, for SortFields


55

95

ClearContents

16

62

64

Click()54

Close

36Close() på ThisWorkbook89

CodeName48

Color


65

50

Column

65

67

30

Columns på et område30

Columns()

16


32

CommandButton35

Const

60

45

47

Copy(), på et ark

46Copy, på et område

21Count

46Count på Columns30

Count på Rows30

Count på Sheets()28

Criteria, ved AutoFilter med makro

31CutCopyMode

22D
dataforbindelser

40Datavalidering


18


DateValue()

45Delete


56


Dialogs()


55


Dim

44

47

21

DisplayFormulaBar

54

43

23

DisplayFullScreen

54

43

23

DisplayGridlines29

DisplayHeadings


44

23

DisplayHorizontalScrollBar

54

44

23

DisplayStatusBar

54

43


DisplayVerticalScrollBar

54

44

23

DisplayWorkbookTabs

54

44

23

DoEvents()89

Double83

E
Else


38

33

Else, ved Case

26ElseIf

67


49

Enabled43

End If

31

39

26

End Select

26End Sub


30

20

End With

54


22

End()94

EntireColumn

37


95

EntireRow

67

30


ER.FEJL()


25


Exit For


52


Exit Function48

Exit Sub

45


31

ExportAsFixedFormat


32


F
False / Falsk

16

25

23

fejlsikker tilstand28

Field, ved AutoFilter med makro

31FileDateTime()


50


FileDialog()


46


Filename, i ExportAsFixedFormat


32


Find()32

flettede celler


21


Follow, på Hyperlinks()


60


Font

36

65

49

For … To … Next

57

52

27

For Each … In

48

30

21

Format, til tekst

49formatering med indrykning


42


Formula

50

35


formular33

FormulaR1C1

20Function

25

46

47

funktionsknapper35

G
globale - konstanter og variable


45

47

GoTo

46


89

GoTo 0, for On Error

45

61

28

graduering18

H
Header, for Sort


55

95

Hidden

67

30

54

Hide35

HVIS()

24

20

46

HVIS.FEJL()


16


Hyperlinks


50


HØJRE()70

I
IDAG()

24

18


If … Then ... End If

30

36

26

IgnorePrintArea, i ExportAsFixedFormat


32


IIf()52

Index, af ark

46InputBox()


50

65

Insert


49


Int()90

Integer

26


59

Interior50

Is33

IsNumeric()

30


31

K
Key, på SortFields95

kommandoknap41

kommentarer i makroer22

konstanter


45

47

L
label

46


88

Label på en formular34

LargeScroll86

Left()

45

35

48

Len()


52


LineStyle62

link i ark til url eller et sted i mappen39

links, indsættelse af -


27


lokale variable26

Long, typen -26

LookIn:= - i Find()32

LOPSLAG()


15


M
makro kaldes fra anden makro


32


makro, hvad er en -19

makro, indspil en -

19


32

makro, oprettelse af en -

15

30

20

makro, optage en -


34


makro, udførsel / afspilning af en24

makroer i Workbook_24

makroer, automatiske -24

makroer, tre tips til at arbejde med -

19makrovinduet, gå til -


37


Me35

mere end én værdi retur fra funktion57

Mid()

44

52


Month()

18MsgBox()

39

36

26

msoFileDialogFolderPicker


47


msoFileDialogOpen


47


MÅNED()

14N
Name, for Excel-arket

57Name, for Excel-mappen

44navngive celler


14


navngivning af områder


15


Next, For Each -

49

30

21

Not

67


31

Nothing33

Now

58

56


O
objekt

17

43

22

OData

41ODBC

41Offset()

17

49

27

OG()46

On Error

45


28

On Error Resume Next


61


Open(),Workbook_


42

24

OpenAfterPublish, ExportAsFixedFormat


32


OpenText()

35Or

45


50

Order95

P
parameter til formel

24Paste

22PasteSpecial

22Path

35

72


PDF, gemme som


32


Private42

Project Explorer

16

37

20

Protect50

Public


45

47

Q
QueryTable

41R
R1C1

20Randomize88

Range()

17

30

21

Range, typen -21

Refresh()

41Replace()


59


REST

41Resume Next, On Error -

45

61

28

Right()

46

53


Rnd()90

RoundDown()84

Row

21

38

21

Rows30

Rows()

37RUND.NED()84

S
Sand / True


25

23

ScreenUpdating

37Select - på et ark24

Select - på et område25

Select Case

26


52

Select, for en celle

17

49


Select, for et ark

31

38


SelectedItems


48


Selection

18SelectionChange(),Worksheet_


67

47

Set

36

54

28

SetFocus36

SetRange(), for SortFields


55

95

Sheets28

Sheets()

46

38

33

Show36

Show, på Dialogs()


55


Show, på FileDialog()


48


Sort


55

95

SortFields


55

95

SpecialCells()

21

54


SQL

41Step


52


STORE.BOGSTAVER()70

String, typen -

26


26

Sub

15

30

20

SUM()

29

23

41

SUM.HVIS()

29SUM.HVISER()

27T
Tag35

Target

30

37

30

TEKST()


76


ThisWorkbook

35

72

28

ThisWorkbook.Close()89

tilfældighedsgenerator88

Timer89

TimeValue()

58tom streng


30


True / Sand

30

25

23

Type, i ExportAsFixedFormat


32


TÆL.HVIS()

29

75

17

TÆL.HVISER()

29U
UCase()95

Udvikler-båndet/menuen42

UniChar()


54


Unprotect50

UserForm33

V
Value

17

30

21

variabel

30

38

21

VBA

10

10

11

vbCritical

45

38

31

vbInformation

65vbOKOnly33

vbQuestion

39

36

26

vbYes

39

36

26

vbYesNo

39

36

26

vbYesNoCancel


62


VENSTRE()


73

48

Visible, for ark54

W
Wait()

58Weight62

Wend

17

65

27

What:= - i Find()32

While … Wend

17

65

27

With … End With

54

43

22

Workbook_ , makroer i -24

Workbook_BeforeClose()


44

24

Workbook_Open()

59

42

24

Workbooks

35Worksheet, typen -26

Worksheet_BeforeDoubleClick()30

Worksheet_BeforeRightClick()64

Worksheet_SelectionChange()47

WorksheetFunction84

X
xlAscending


54


xlContinuous62

xlDescending


54

95

xlDialogInsertHyperlink


55


xlDown94

xlEdgeBottom62

xlEdgeLeft62

xlEdgeRight62

xlEdgeTop62

xlInsideHorizontal62

xlInsideVertical62

xlLastCell

21

54


xlNone62

xlPasteValues

22xlSheetHidden68

xlSheetVisible68

xlsm


31

13

xlThick62

xlTypePDF


32


Y
YEAR()

21Year()

18Å
ÅR()

14